De praktijk

Psychologie Pijnacker

 

MEDEDELING MBT CORONA.
Binnen de praktijk worden de maatregelen van het RIVM gevolgd. Bij binnenkomst treft u een gelegenheid om de handen te wassen. De praktijk wordt extra schoongemaakt. We houden afstand van elkaar. Wanneer u liever afzegt, dan kan dat natuurlijk zonder kosten. Ook een telefonisch of een wandelconsult behoort tot de mogelijkheden. Weeg goed af wat het beste is, voor u en voor uw medeburgers. Na 6 april de draad weer oppakken of hard blijven werken aan de verlichting van uw psychische klachten. Wanneer ik gezondheidsklachten krijg, zeg ik natuurlijk af. Dat verwacht ik ook van u. Dank voor uw aandacht.

 

MEDEDELING 2 MBT CORONA. Op dit moment wordt een online behandelportaal opnieuw operationeel gemaakt. Als u in behandeling bent krijgt u daarvoor een uitnodiging. Daarnaast zal het grootste deel van de gesprekken - zeker de komende weken - zoveel mogelijk online zijn via Zoom. Zowel u als client als ik als behandelaar moeten daar aan wennen. Er is overigens uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat online behandelen net zo effectief is als face- to face-behandelen, soms zelf effectiever!

 

 

U heeft last van:

angst- en paniekklachten
somberheidsklachten
overspanning en burnout

traumatische ervaringen

onbegrepen lichamelijke klachten

terugkerende problemen in de interactie met mensen


Psychologie Pijnacker biedt u kortdurende individuele en/of groepstherapie bij psychische problemen.

Behandeld wordt met emotion focused psychotherapie, met  Acceptance en Commitment therapie, met mindfulness- en compassie-oefeningen, met EMDR, met inzichtgevende gesprekken, met individuele systeemopstellingen en met Somatic Experiencing.

 

Naast een opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut heeft de behandelaar verschillende trainingen gevolgd in meditatie en bewustwording, innerlijke kind therapie en in lichaamsgericht werken.

 

Praktische informatie

Gegevens over de behandelaar

 

Marjon Buurmans, praktijkhouder

Eerstelijnspsycholoog NIP en GZ-psycholoog

Lichaamsgericht werkend Psycholoog

lid LVVP

Somatic Experiencing Practitioner

   

De praktijk is gevestigd aan de Curielaan 8 te Pijnacker.

 

Openingstijden/wachttijden

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag 8:00 tot 17:00 u. 

De wachttijd is meer dan zes weken. Aanmelding uitsluitend in overleg met de huisarts.  

Daarna hoeft niet opnieuw gewacht te worden tot de start van de behandeling. De wachttijd is voor iedereen gelijk. U kunt rechtsonder zien, wanneer de website voor het laatst is bijgewerkt. 

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf u eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (de treeknormen).

 

 

Werkwijze

Het eerste gesprek heeft tot doel om een inventarisatie te maken van uw moeilijkheden en van uw oplossingsmogelijkheden. 

Om die reden wordt verzocht vooraf een vragenlijst in te vullen. In het tweede gesprek maken we afspraken over de wijze van behandelen en de behandeldoelen. 

  

Annulering

Wanneer u niet kunt komen, kunt u nog annuleren tot 24 uur ervoor.  Niet of te laat afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. (50 euro) De verzekeraar betaalt dit niet!

 

Vergoedingen

Zorg, die geen betrekking heeft op een DSM-V-stoornis wordt niet vergoed. Voor vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, waarop staat dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis-ggz en dat er een (vermoeden van) DSM-IV-stoornis is. Helaas is het zo dat deze zorg onder uw eigen risico valt. Het tarief van zorg, die niet onder de verzekering valt is 88 euro per sessie, vrijgesteld van BTW.

  

Meenemen naar het eerste gesprek

U heeft een identiteitsbewijs nodig, uw verzekeringspas en de verwijsbrief van de huisarts of de medisch specialist. 

 

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Marjon Buurmans via info@psychologiepijnacker.nl


 

 

privacyverklaring_.pdf