Patienteninformatie

Hoe wordt psychische zorg vergoed in de vrijgevestigde praktijk?

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of uw behandelaar al dan niet een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. Uw behandelaar kan u hier nader over informeren.

 

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

 

  1. DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar
  2. CZ-OHRA-Delta Lloyd
  3. Menzis, AZIVO, Anderszorg
  4. Uvit: VGZ zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, IZA zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, VGZ Cares
  5. Zilveren kruis: Zilveren Kruis Achmea Zorgverzeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, AGIS zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Nedaco B.V./Caresco B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Turien&co. Assuradeuren.
  6. Multizorg: PNO zorg, VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, De Amersfoortse Verzekeringen, DITZO zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Aevitae (ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten.
  7. De Friesland.

 

Het verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt en u de behandeling vergoed wilt krijgen, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. U heeft géén verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen en deze valt onder de generalistische basis-ggz. Let wel: zonder verwijsbrief is het niet mogelijk de rekening alsnog vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

 

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). Voor overige klachten en vragen over de ggz kunt u terecht op www.meldjezorg.nl van het Landelijk Platform GGz.

 

Behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Behandelingen van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar worden per 1 januari 2015 niet meer vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Vanaf die datum vallen die behandelingen onder de Jeugdwet en onder de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten. 

 

Binnen Psychologie Pijnacker worden geen kinderen behandeld.