Patienteninformatie

Behandeling in de generalistische basis-ggz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een behandeling ‘kort’, een behandeling ‘middellang’ of een behandeling ‘intensief’. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de behandeling ‘chronisch’.

 

Binnen Psychologie Pijnacker wordt geen chronische problematiek behandeld.

 

Hieronder kunt u het kwaliteitsstatuut nalezen.

 

pdf_invulformat_vrijgevestigde_ggz_kwaliteitsstatuut__ingevuld.pdf